Portfolio

Atlantisch Perspectief
Atlantisch Perspectief is het tijdschrift van de Atlantische Commissie. Het blad verschijnt zes keer per jaar en bevat opinieartikelen, analyses en columns van gerenommeerde auteurs over (actuele) ontwikkelingen binnen de internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek. De oplage is 1.450 stuks. Onze doelgroep bestaat toch vooral uit hoger opgeleiden met een bovengemiddelde interesse in defensie, veiligheid en internationale betrekkingen. Denk hierbij aan leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, mensen die werkzaam zijn aan universiteiten (docenten en studenten), mensen die voor denktanks werken als Instituut Clingendael, maar ook aan musea, multinationals, de NAVO en geÔnteresseerden (de zogenaamde begunstigers die zoals gezegd een paar tientjes per jaar betalen om het magazine te ontvangen en uitgenodigd te worden voor bijeenkomsten). Over de Atlantische Commissie; Sinds de oprichting in 1952 verstrekt de Nederlandse Atlantische Commissie voorlichting over transatlantische veiligheidsvraagstukken en bevordert zij het onderzoek naar onder meer de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Veiligheid. Door middel van dergelijke activiteiten wil de Atlantische Commissie e publieke discussie over al deze kwesties bevorderen. In het kader van deze doelstellingen organiseert de Atlantische Commissie nationale en internationale conferenties, seminars, paneldiscussies en lezingen voor specifieke groepen. Deze activiteiten worden ondersteund door zowel ad hoc als permanente commissies. Zo ontwikkelt de Atlantische Onderwijscommissie projecten voor leerkrachten en leerlingen in het voortgezet onderwijs, belangrijke doelgroepen van de Atlantische Commissie. De Atlantische Commissie s ook actief op het gebied van uitgeven. Onder zijn publicaties zijn Atlantisch Perspectief, het tijdschrift van de Atlantische Commissie, conferentie- en studieverslagen, en educatieve brochures en studiegidsen. De homepage dient als informatieplatform voor de doelgroep. Tweemaal per week bevat het een selectie van nieuws- en achtergrondartikelen. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine van de Atlantische Commisse
 
De Schoolreisgids
De Schoolreisgids, een inspirerende gids voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs! De website wordt voortdurend aangevuld met nieuws en nieuwe bestemmingen. En met leuke acties en aanbiedingen. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in De Schoolreisgids.
 
Kerkmagazine
Kerkmagazine is een onafhankelijk, facilitair vakblad voor kerkrentmeesters, commissies van beheer, besturen en iedereen die betrokken is bij het beheer van kerken. Daartoe behoren ook personen die zich bezig houden met (leden)administratie, redacties van websites en kerkbladen, organisten en andere musici. Kortom, allen die facilitair zijn aan het kerk zijn. Kerkmagazine is onafhankelijk, niet gebonden aan welke kerkelijke denominatie of organisatie dan ook. De eindredactie van Kerkmagazine is in handen van Kees Posthumus. De redactie bepaalt onafhankelijk van de uitgever welke onderwerpen aan de orde komen in Kerkmagazine. Om de onafhankelijkheid en journalistieke kwaliteit te waarborgen, is het advertentiebeleid eveneens los gekoppeld van de redactie. Bij het behandelen van onderwerpen hebben adverteerders een streepje voor. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in Kerkmagazine
 
NIDV
De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens. De NL-DVI staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Werkwijze Informatieverstrekker. Belangenbehartiger. Dienstverlener. Dat is de NIDV. Zij is uniek in haar soort en de enige brancheorganisatie van Nederlandse bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van nationale en internationale veiligheid. De NIDV bevordert de inschakeling van haar deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, onderhouden en afstoten van materieel, plus aanverwante diensten.Gouden Driehoek De NIDV beschikt over een zeer groot netwerk in de wereld van Defensie en veiligheid. Dit netwerk wordt actief ingezet om het kennen en kunnen van het Nederlandse bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. Via dit netwerk worden ook vragen en wensen vanuit de overheid doorgespeeld naar de NIDV-deelnemers. Daar waar mogelijk participeert de NIDV in samenwerkingsverbanden. met als doel haar deelnemers hierbij te betrekken. Regelmatig organiseert de NIDV (thema)bijeenkomsten voor haar deelnemers. Zo geven aanbestedende diensten tijdens Projectendagen uitleg over nieuwe en lopende (materieel)projecten. Naast de inhoudelijke behandeling van uiteenlopende thema’s, zijn deze bijeenkomsten een uitgelezen mogelijkheid om contact te leggen met overheidsfunctionarissen en andere NIDV-deelnemers. Datzelfde geldt voor het jaarlijkse NIDV-Symposium met sprekers uit binnen- en buitenland. De daaraan gekoppelde tentoonstelling is een unieke ontmoetingsplaats voor overheid en bedrijfsleven. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine van de NIDV
 
Onze Luchtmacht
De Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL) stelt zich ten doel de interesse te stimuleren voor de militaire luchtvaart in het algemeen en die voor de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. De KNVOL is 1948 opgericht en vierde het 65-jarig bestaan tegelijk met het jubileumjaar van 100 jaar militaire luchtvaart in Nederland van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014. Doelstelling: Het creŽren en onderhouden van een zo groot mogelijk draagvlak voor een adequaat georganiseerde en getrainde Koninklijke Luchtmacht. Activiteiten: In haar bestaansperiode heeft de vereniging duizenden fans van de militaire luchtvaart en vooral van de Koninklijke Luchtmacht geÔnformeerd over hoe de luchtmacht haar taken vervult, welke vliegende platforms en andere wapensystemen zij daarvoor gebruikt en waar het personeel en materieel worden ingezet. Daarmee is de KNVOL een waar ambassadeur ter ondersteuning van de maatschappelijke betekenis van de Koninklijke Luchtmacht in brede zin. De KNVOL organiseert voor de leden unieke excursies naar operationele vliegbases in binnen- en buitenland. Ook biedt de KNVOL haar leden bijeenkomsten aan, waarbij luchtmacht-experts uitleg geven over operationele en ondersteunende taken van de Koninklijke Luchtmacht, actuele ervaringen tijdens uitzendingen en crisisoperaties delen en inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bv. de (onbemande) luchtvaart, zoals over het jongste en meest geavanceerde jachtvliegtuig van de KLu: de F-35 Lightning II. Verenigingsmagazine: Onze Luchtmacht; verschijnt zes keer per jaar. Het is het enige gedrukte magazine over de militaire luchtvaart dat in Nederland verschijnt. Met interessante artikelen en veel foto;s is het prachtig opgemaakte magazine uniek in Nederland. Het Landelijk Bestuur vormt het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De Hoofdredacteur van het verenigingsmagazine adviseert het LB tijdens de maandelijkse vergaderingen. De Verenigingsraad (VR)** is het besluit-voorbereidende orgaan en bestaat uit de voorzitters van de regiobesturen. De VR komt twee maal per jaar bijeen. De Algemene Raad (AR), bestaande uit leden met speciale betekenis voor de (militaire) luchtvaart, adviseert het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad. De AR komt twee maal per jaar bijeen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit alle leden en wordt geleid door de Landelijk Voorzitter en is het besluitvormende orgaan. De ALV komt jaarlijks bijeen. De Regio,s organiseren de activiteiten voor de leden in hun gebied. Deze regio,s zijn: Regio Schiphol/Noord-Holland Regio Zuid-Holland Regio Noord-Brabant/Noord Limburg Regio West-Brabant/Zeeland Regio Limburg Regio Deelen Regio Soesterberg Regio Noord Regio Twente Aantal leden: Per 31 december 2017 heeft de KNVOL ruim 6.000 leden. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine Onze Luchtmacht.
 
Plot at Home
PlotatHome is een tijdschrift dat op een systematische, duidelijke en overzichtelijke manier uitleg geeft over alle mogelijkheden van de snijplotter. Naast een enorme diversiteit aan projecten met handige stappenfoto's, bieden we ook gratis patronen aan voor zowel Brother, Silhouette als Cricut. PlotatHome is een eigentijds tijdschrift voor beginnende en gevorderde liefhebbers van de snijplotter en een onmisbare bron van informatie voor iedereen die graag creatief bezig is met de snijplotter! Het full-colour magazine verschijnt vier keer per jaar in Nederland en BelgiŽ en bevat een ruim aanbod aan creatieve items om zelf te maken, zoals kleding, accessoires en deco. De werkstukken zijn tijdloos en voor alle doelgroepen. Projecten komen tot stand met behulp van nieuwe en bekende materialen, van kleurrijk tot ingetogen. Voor alle items geldt dat ze superorigineel zijn! Bekijk een impressie van de laatste edities via de website van PlotatHome. IdeeŽnteam: Achter PlotatHome staat een zeer kundig en creatief team dat zich met heel veel enthousiasme inzet. Ze hebben ieder hun eigen specifieke vaardigheden, kennis en contacten. Ze bezoeken alle belangrijke beurzen in binnen- en buitenland en hebben een grote passie voor hun vak. Online: Het magazine heeft ook een digitale versie die abonnees gratis kunnen inzien. Het magazine is digitaal te lezen op Windows 10, uw iPad, Android tablet, iPhone ťn Android smartphone. Via de website kunnen lezers en abonnees exclusieve patronen downloaden. Ook is er een overzicht van eerder verschenen nummers. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor PlotatHome.
 
Stitch at Home
StitchatHome laat zien dat (vrij) machinaal borduren, quilten, naaien, locken, vilten, punchen, borduurpatronen digitaliseren nog steeds helemaal hip is. Elk nummer staat vol met creatieve ideeŽn waarop de lezer zich helemaal kan uitleven. Het magazine is zeer compleet door de duidelijke instructies met afbeeldingen en patronen en een indicatie van de moeilijkheidsgraad. StitchatHome biedt ook veel technische informatie over de nieuwste modellen naai-, lock- en borduurmachines, materialen, boeken en software. De formule StitchatHome verschijnt viermaal per jaar en biedt een groot aanbod aan creatieve items om zelf te maken, zoals kleding, accessoires, interieur en exterieur. De werkstukken zijn seizoensgebonden maar toch tijdloos, voor jong en oud. Projecten komen tot stand met behulp van nieuwe en oude materialen, van kleurrijk tot ingetogen. Voor alle items geldt: ze zijn superorigineel! Bekijk een impressie van de laatste edities van StitchatHome. Online Het magazine heeft ook een digitale versie die abonnees gratis kunnen inzien. Het magazine is digitaal te lezen op Windows 10, uw iPad, Android tablet, iPhone ťn Android smartphone. Via de website kunnen lezers en abonnees exclusieve patronen downloaden. Ook is er een overzicht van eerder verschenen nummers. Redactieteam Achter StitchatHome staat een zeer kundig en creatief redactieteam dat zich met heel veel enthousiasme inzet voor productie van de werkstukken. Ze hebben ieder hun eigen specifieke vaardigheden, kennis en contacten. Ze bezoeken alle belangrijke beurzen in binnen- en buitenland en hebben een grote passie voor hun vak. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor StitchatHome
 
Uitblinkers
Uitblinkers is het magazine van WijGastvrij. Voor eenieder die zich bezighoudt met gastvrijheid, eten en drinken in de zorg. Uitblinkers verschijnt vier keer per jaar. Gericht op managers, leidinggevenden, koks en gastvrijheidsmedewerkers. Met aandacht voor producten en diensten, eten, drinken, apparatuur, software en kleding waarmee we cliŽnten, gasten, bezoekers en collega's nog beter van informatie kunnen voorzien. Met aandacht voor de mensen die op het gebied van voeding en gastvrijheid het verschil maken in de zorg. Hoe maken we het leuker? Hoe maken we onszelf en onze collega's beter? Wat zijn onze sterke en minder sterke kanten? Hoe benutten we die sterke kanten optimaal en schaven we de minder sterke kanten bij? Vragen die Uitblinkers in een heldere stijl gaat beantwoorden. Kleurrijk vormgegeven met aansprekend beeld. Pakkende items waar de vier doelgroepen van de organisatie zich in herkennen. Items waar ze even bij stil staan, die ze op het ideeŽn brengen, die nieuwe inzichten opleveren, die zorgen voor inspiratie. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine Uitblinkers.