Portfolio

Atlantisch Perspectief
Atlantisch Perspectief is het tijdschrift van de Atlantische Commissie. Het blad verschijnt zes keer per jaar en bevat opinieartikelen, analyses en columns van gerenommeerde auteurs over (actuele) ontwikkelingen binnen de internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek. De oplage is 1.450 stuks. Onze doelgroep bestaat toch vooral uit hoger opgeleiden met een bovengemiddelde interesse in defensie, veiligheid en internationale betrekkingen. Denk hierbij aan leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, mensen die werkzaam zijn aan universiteiten (docenten en studenten), mensen die voor denktanks werken als Instituut Clingendael, maar ook aan musea, multinationals, de NAVO en geÔnteresseerden (de zogenaamde begunstigers die zoals gezegd een paar tientjes per jaar betalen om het magazine te ontvangen en uitgenodigd te worden voor bijeenkomsten). Over de Atlantische Commissie; Sinds de oprichting in 1952 verstrekt de Nederlandse Atlantische Commissie voorlichting over transatlantische veiligheidsvraagstukken en bevordert zij het onderzoek naar onder meer de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Veiligheid. Door middel van dergelijke activiteiten wil de Atlantische Commissie e publieke discussie over al deze kwesties bevorderen. In het kader van deze doelstellingen organiseert de Atlantische Commissie nationale en internationale conferenties, seminars, paneldiscussies en lezingen voor specifieke groepen. Deze activiteiten worden ondersteund door zowel ad hoc als permanente commissies. Zo ontwikkelt de Atlantische Onderwijscommissie projecten voor leerkrachten en leerlingen in het voortgezet onderwijs, belangrijke doelgroepen van de Atlantische Commissie. De Atlantische Commissie s ook actief op het gebied van uitgeven. Onder zijn publicaties zijn Atlantisch Perspectief, het tijdschrift van de Atlantische Commissie, conferentie- en studieverslagen, en educatieve brochures en studiegidsen. De homepage dient als informatieplatform voor de doelgroep. Tweemaal per week bevat het een selectie van nieuws- en achtergrondartikelen. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine van de Atlantische Commisse
 
De Schoolreisgids
De Schoolreisgids, een inspirerende gids voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs! De website wordt voortdurend aangevuld met nieuws en nieuwe bestemmingen. En met leuke acties en aanbiedingen. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in De Schoolreisgids.
 
Het Marineblad
Op woensdagavond 5 juli 1882 om ca. 21.00 uur verging de rammonitor Zr. Ms. Adder op 4,5 mijl uit de kust van Scheveningen. Bij de ramp (de grootste ramp bij de Koninklijke Marine in vredestijd) kwamen alle 65 opvarenden om het leven. Om rampen als deze in de toekomst te voorkomen werd op 10 april 1883 de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren opgericht. Een belangenvereniging gericht op de behandeling van op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen. Drie jaar later, op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad als bijblad bij de verslagen hiervan. Het doel van het Marineblad is het aanbieden van een podium voor professionals in de maritieme sector. Zij schrijven over relevante zaken die aansluiting vinden bij het lezerspubliek. Deze bestaat uit actief dienende marineofficieren, officieren buiten dienst, politici, historici en algemeen maritiem geÔnteresseerden. De lezer is begaan met de Koninklijke Marine, het Korps Mariniers, defensie-gerelateerde items, internationale veiligheidsvraagstukken, maritiem-historische artikelen en persoonlijke verhalen. Bij uitstek is het blad representatief voor de Koninklijke Marine zonder tekort te doen aan haar onafhankelijke positie om defensiebeleid tegen het licht te houden. Het Marineblad biedt al 130 jaar een unieke kijk op wat er speelt binnen de rangen van de Nederlandse zeemacht. Daarbij zorgt het voor een gezonde afwisseling van verdiepende artikelen met nieuws uit de culturele sector en geeft de aandacht aan nieuwe publicaties en persoonlijke verhalen. Het Marineblad is een uniek en hoogwaardig blad, geschreven door professionals, voor professionals. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine van de KVMO
 
Kerkmagazine
Kerkmagazine is een onafhankelijk, facilitair vakblad voor kerkrentmeesters, commissies van beheer, besturen en iedereen die betrokken is bij het beheer van kerken. Daartoe behoren ook personen die zich bezig houden met (leden)administratie, redacties van websites en kerkbladen, organisten en andere musici. Kortom, allen die facilitair zijn aan het kerk zijn. Kerkmagazine is onafhankelijk, niet gebonden aan welke kerkelijke denominatie of organisatie dan ook. De eindredactie van Kerkmagazine is in handen van Kees Posthumus. De redactie bepaalt onafhankelijk van de uitgever welke onderwerpen aan de orde komen in Kerkmagazine. Om de onafhankelijkheid en journalistieke kwaliteit te waarborgen, is het advertentiebeleid eveneens los gekoppeld van de redactie. Bij het behandelen van onderwerpen hebben adverteerders een streepje voor. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in Kerkmagazine
 
NIDV
De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens. De NL-DVI staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Werkwijze Informatieverstrekker. Belangenbehartiger. Dienstverlener. Dat is de NIDV. Zij is uniek in haar soort en de enige brancheorganisatie van Nederlandse bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van nationale en internationale veiligheid. De NIDV bevordert de inschakeling van haar deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, onderhouden en afstoten van materieel, plus aanverwante diensten.Gouden Driehoek De NIDV beschikt over een zeer groot netwerk in de wereld van Defensie en veiligheid. Dit netwerk wordt actief ingezet om het kennen en kunnen van het Nederlandse bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. Via dit netwerk worden ook vragen en wensen vanuit de overheid doorgespeeld naar de NIDV-deelnemers. Daar waar mogelijk participeert de NIDV in samenwerkingsverbanden. met als doel haar deelnemers hierbij te betrekken. Regelmatig organiseert de NIDV (thema)bijeenkomsten voor haar deelnemers. Zo geven aanbestedende diensten tijdens Projectendagen uitleg over nieuwe en lopende (materieel)projecten. Naast de inhoudelijke behandeling van uiteenlopende thema’s, zijn deze bijeenkomsten een uitgelezen mogelijkheid om contact te leggen met overheidsfunctionarissen en andere NIDV-deelnemers. Datzelfde geldt voor het jaarlijkse NIDV-Symposium met sprekers uit binnen- en buitenland. De daaraan gekoppelde tentoonstelling is een unieke ontmoetingsplaats voor overheid en bedrijfsleven. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine van de NIDV
 
Uitblinkers
Uitblinkers is het magazine van WijGastvrij. Voor eenieder die zich bezighoudt met gastvrijheid, eten en drinken in de zorg. Uitblinkers verschijnt vier keer per jaar. Gericht op managers, leidinggevenden, koks en gastvrijheidsmedewerkers. Met aandacht voor producten en diensten, eten, drinken, apparatuur, software en kleding waarmee we cliŽnten, gasten, bezoekers en collega's nog beter van informatie kunnen voorzien. Met aandacht voor de mensen die op het gebied van voeding en gastvrijheid het verschil maken in de zorg. Hoe maken we het leuker? Hoe maken we onszelf en onze collega's beter? Wat zijn onze sterke en minder sterke kanten? Hoe benutten we die sterke kanten optimaal en schaven we de minder sterke kanten bij? Vragen die Uitblinkers in een heldere stijl gaat beantwoorden. Kleurrijk vormgegeven met aansprekend beeld. Pakkende items waar de vier doelgroepen van de organisatie zich in herkennen. Items waar ze even bij stil staan, die ze op het ideeŽn brengen, die nieuwe inzichten opleveren, die zorgen voor inspiratie. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine Uitblinkers.