Portfolio

De Schoolreisgids
De Schoolreisgids, een inspirerende gids voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs! De website wordt voortdurend aangevuld met nieuws en nieuwe bestemmingen. En met leuke acties en aanbiedingen. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in De Schoolreisgids.
 
Kerkmagazine
Kerkmagazine is een onafhankelijk, facilitair vakblad voor kerkrentmeesters, commissies van beheer, besturen en iedereen die betrokken is bij het beheer van kerken. Daartoe behoren ook personen die zich bezig houden met (leden)administratie, redacties van websites en kerkbladen, organisten en andere musici. Kortom, allen die facilitair zijn aan het kerk zijn. Kerkmagazine is onafhankelijk, niet gebonden aan welke kerkelijke denominatie of organisatie dan ook. De eindredactie van Kerkmagazine is in handen van Kees Posthumus. De redactie bepaalt onafhankelijk van de uitgever welke onderwerpen aan de orde komen in Kerkmagazine. Om de onafhankelijkheid en journalistieke kwaliteit te waarborgen, is het advertentiebeleid eveneens los gekoppeld van de redactie. Bij het behandelen van onderwerpen hebben adverteerders een streepje voor. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in Kerkmagazine
 
NIDV
De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens. De NL-DVI staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Werkwijze Informatieverstrekker. Belangenbehartiger. Dienstverlener. Dat is de NIDV. Zij is uniek in haar soort en de enige brancheorganisatie van Nederlandse bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van nationale en internationale veiligheid. De NIDV bevordert de inschakeling van haar deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, onderhouden en afstoten van materieel, plus aanverwante diensten.Gouden Driehoek De NIDV beschikt over een zeer groot netwerk in de wereld van Defensie en veiligheid. Dit netwerk wordt actief ingezet om het kennen en kunnen van het Nederlandse bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. Via dit netwerk worden ook vragen en wensen vanuit de overheid doorgespeeld naar de NIDV-deelnemers. Daar waar mogelijk participeert de NIDV in samenwerkingsverbanden. met als doel haar deelnemers hierbij te betrekken. Regelmatig organiseert de NIDV (thema)bijeenkomsten voor haar deelnemers. Zo geven aanbestedende diensten tijdens Projectendagen uitleg over nieuwe en lopende (materieel)projecten. Naast de inhoudelijke behandeling van uiteenlopende thema’s, zijn deze bijeenkomsten een uitgelezen mogelijkheid om contact te leggen met overheidsfunctionarissen en andere NIDV-deelnemers. Datzelfde geldt voor het jaarlijkse NIDV-Symposium met sprekers uit binnen- en buitenland. De daaraan gekoppelde tentoonstelling is een unieke ontmoetingsplaats voor overheid en bedrijfsleven. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine van de NIDV
 
Uitblinkers
Uitblinkers is het magazine van WijGastvrij. Voor eenieder die zich bezighoudt met gastvrijheid, eten en drinken in de zorg. Uitblinkers verschijnt vier keer per jaar. Gericht op managers, leidinggevenden, koks en gastvrijheidsmedewerkers. Met aandacht voor producten en diensten, eten, drinken, apparatuur, software en kleding waarmee we cliŽnten, gasten, bezoekers en collega's nog beter van informatie kunnen voorzien. Met aandacht voor de mensen die op het gebied van voeding en gastvrijheid het verschil maken in de zorg. Hoe maken we het leuker? Hoe maken we onszelf en onze collega's beter? Wat zijn onze sterke en minder sterke kanten? Hoe benutten we die sterke kanten optimaal en schaven we de minder sterke kanten bij? Vragen die Uitblinkers in een heldere stijl gaat beantwoorden. Kleurrijk vormgegeven met aansprekend beeld. Pakkende items waar de vier doelgroepen van de organisatie zich in herkennen. Items waar ze even bij stil staan, die ze op het ideeŽn brengen, die nieuwe inzichten opleveren, die zorgen voor inspiratie. ER-Communicatie is uw aanspreekpunt voor communicatie in het magazine Uitblinkers.